Trang chủ » Kinh nghiệm làm kế toán » Ai cũng phải biết 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới này

Ai cũng phải biết 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới này

Tôi cảm thấy 5 thay đổi quan trọng trong luật BHXH mới năm 2016 là một thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích dành cho người đi làm nên xin chia sẻ lại với mọi người để mọi người cùng biết.

infographic-5-thay-doi-quan-trong-trong-luat-bhxh-moi

infographic-5-thay-doi-quan-trong-trong-luat-bhxh-moi (1)

infographic-5-thay-doi-quan-trong-trong-luat-bhxh-moi (2)

infographic-5-thay-doi-quan-trong-trong-luat-bhxh-moi (3)

CLOSE
CLOSE