1

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp mẫu 01-7/GTGT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu 01-7/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

 

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƠI CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT LIÊN TỈNH.
(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

 

[01] Kỳ tính thuế: tháng…… năm hoặc quý…..năm…..

[02] Tên người nộp thuế:………………………………………………….

[03] Mã số thuế:                            

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………….

[05] Mã số thuế:                            
  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Tên công trình  
Doanh thu
Cơ quan thuế địa phương quản lý  
Tỷ lệ phân bổ (%)
 
 
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp
 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Công trình A   Cơ quan thuế A    
2
 
Công trình B   Cơ quan thuế B    
      Cơ quan thuế C    
     
 
Tổng cộng:
 
   
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

…, ngày …tháng …năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Chúc các bạn thành công, các bạn muốn học làm kế toán thuế thực tế chuyên sâu có thể tham gia: Khóa học kế toán thuế thực hành thực tế.

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *