1

Bài tập hạch toán tiền lương có lời giải theo TT 200 và 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayVới mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên kế toán có thể tự học nâng cao nghiệp vụ kế toán. Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có hướng dẫn giải chi tiết theo Thông tư 200 và 133, các khoản trích vào lương như: BHXH, BHYT, BHTN …
 

Bài tập:
– Trong tháng 2/2017 tại Công ty kế toán Thiên Ưng có tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương cụ thể như sau:
 
1 . Tinh tiền lương phải trả cho:
– Công nhân sản xuất trực tiếp : 40.000.000
– Nhân viên quản lý phân xưởng : 2.000.000
– Nhân viên quản lý doanh nghiêp: 10.000.000
2. BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo quy định (Trích vào chi phí của DN và trích vào lương của công nhân viên):
3. Nộp tiền 
BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cơ quan BHXH và Liên đoàn Lao động bằng tiền gửi ngân hàng.
4. Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt 50.000.000.
5. Chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên khi đã trừ tất cả các khoản (BHXH, BHYT, BHTN)
6. Nhân viên A (Bộ phận quản lý DN) ứng trước tiền lương: 5.000.000 
bằng tiền mặt.
 
Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên. BHXH,BHYT,KPCĐ
Biết rằng: Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2017 như sau:
BHXH: 26 % trong đó: (Doanh nghiệp: 18%, Cá nhân: 8 %).
BHYT: 4,5 % trong đó: (Doanh nghiệp: 3 %, Cá nhân: 1,5 %).
BHTN: 2 % trong đó: (Doanh nghiệp: 1 %, Cá nhân: 1 %).
KPCĐ: 2 % trong đó: (Doanh nghiệp: 2 %).

Chi tiết các bạn xem thêm: Tỷ lệ trích các khoản theo lương

 
Hướng dẫn giải:
 

bài tập kế toán tiền lương

Nghiệp vụ 1:
Tính tiền lương phải trả cho:
– Công nhân sản xuất trực tiếp : 40.000.000
– Nhân viên quản lý phân xưởng : 2.000.000
– Nhân viên quản lý doanh nghiêp: 10.000.000

Hạch toán theo Thông tư 200:
Nợ TK – 622: 40.000.000
Nợ TK – 627: 2.000.000
Nợ TK – 642: 10.000.000
         Có TK – 334: 52.000.000

Hạch toán theo Thông tư 133:
Nợ TK – 154 : 40.000.000 + 2.000.000
Nợ TK – 6422: 10.000.000
         Có TK – 334: 52.000.000
 
Nghiệp vụ 2:

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ được trích theo quy định (Trích vào chi phí của DN và trích vào lương của công nhân viên):

Hạch toán theo Thông tư 200:
a) Trích vào chi phí của DN:
Nợ TK – 622: 40.000.000 x 24 % = 9.600.000
Nợ TK – 627: 2.000.000 x 24 % = 480.000
Nợ TK – 642: 10.000.000 x 24 % = 2.400.000
            Có TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 18% = 9.360.000
            Có TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 3% = 1.560.000
            Có TK 3386 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000
            Có TK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000

b) Trích trừ vào lương của nhân viên:
Nợ TK – 334 : 52.000.000 x 10,5 % = 5.460.000
            Có TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 8% = 4.160.000
            Có TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 1,5% = 780.000
            Có TK 3386 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000

Hạch toán theo Thông tư 133:
a) Trích vào chi phí của DN:
Nợ TK – 154: 42.000.000 x 24 % = 10.080.000
Nợ TK – 6422: 10.000.000 x 24 % = 2.400.000
            Có TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 18% = 9.360.000
            Có TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 3% = 1.560.000
            Có TK 3385 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000
            Có TK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000

b) Trích trừ vào lương của nhân viên:
Nợ TK – 334 : 52.000.000 x 10,5 % = 5.460.000
            Có TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 8% = 4.160.000
            Có TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 1,5% = 780.000
            Có TK 3385 (BHTN) : 52.000.000 x 1% = 520.000

 
Nghiệp vụ 3:

Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cơ quan BHXH và Liên đoàn Lao động bằng tiền gửi ngân hàng.

Hạch toán theo Thông tư 200:
Nợ TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 26% = 13.520.000
Nợ TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 4,5% = 2.340.000
Nợ TK 3386 (BHTN) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000
Nợ TK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000
            Có TK 112 :  17.940.000

Hạch toán theo Thông tư 133:
Nợ TK 3383 (BHXH) : 52.000.000 x 26% = 13.520.000
Nợ TK 3384 (BHYT) : 52.000.000 x 4,5% = 2.340.000
Nợ TK 3385 (BHTN) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000
Nợ TK 3382 (KPCĐ) : 52.000.000 x 2% = 1.040.000
            Có TK 112 :  17.940.000

 
Nghiệp vụ 4:

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 50.000.000.

Nợ TK – 111: 50.000.000.
            Có TK 112 :  50.000.000.
 
 
Nghiệp vụ 5:

Chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên khi đã trừ tất cả các khoản (BHXH, BHYT, BHTN)

Nợ TK – 334: 52.000.000 – 5.460.000 = 46.540.000
            Có TK 111 :  
5.460.000

Nghiệp vụ 6:
Nhân viên A (Bộ phận quản lý DN) ứng trước tiền lương: 5.000.000 bằng tiền mặt.

Nợ TK – 334: 5.000.000
            Có TK 111 :  5.000.000

Chi tiết xem thêm: Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương


Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Thiên Ưng
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *