1

Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải đáp án

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


bài tập kế toán ngân hàng
bài tập kế toán ngân hàng

Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn một số mẫu bài tập kế toán ngân hàng có lời giải đáp án chi tiết. Các bạn có thể tải về để xem bản đầy đủ ở phía cuối bài viết.

Bài 1:

Công ty TNHH HUy Hoàng kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Có số liệu liên quan trong kỳ được cho trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1: số dư đầu kỳ của vài tài khoản:

– tài khoản 111                                                     120.000.000 đồng

– Tài khoản 112  (Tiền gửi ngân hàng)                                                  260.000.000 đồng

– Tài khoản 131( công ty An Huy)                       149.700.000 đồng

– Tài khoản 331( công ty Thanh Bình)                 173.500.000 đồng

Tài liệu 2: trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1)    Công ty vay ngắn hạn 300.000.000 đồng, dùng để bổ sung vốn kinh doanh. Cong ty đã nhận được giấy báo có về số tiền vay ngắn hạn.

2)    Công ty nhận bằng tiền gửi ngân hàng của công ty An Huy  là 149.700.000 đồng về khoản nợ kỳ trước. công ty đã nhận được giấy báo có của ngân hàng.

3)    Công mua 2.000 kg nguyên vật liệu, giá thanh toán 66.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. vật liệu đã nhập kho đủ. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng, thuế GTGT là 10%

4)    Công ty xuất kho bán một số thành phẩm có giá thực tế xuất kho  là 60.000.000 đồng, giá thanh toán là 99.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT , khách hàng đã thanh toán tiền mua hàng bằng chuyển khoản.

5)    Công ty thanh toán nợ phải trả công ty Thanh Bình bằng tiền gửi ngân hàng. Công ty đã nhận được giấy báo Nợ.

6)    Công ty xuất quỹ tiền mặt thanh tiền điện  sử dụng tại phân xưởng sản xuất 12.100.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT.

7)    Thu hồi các khoản nự phải thu về bán hàng kỳ trước , bằng tiền mặt nhập quỹ là 15.000.000 đồng. thu hồi tạm ứng chi không hết bằng tiền mặt nhập quỹ, số tiền 2.000.000 đồng.

Yêu cầu:định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Giải

Vay ngắn hạn

1)    Nợ 1121                                                    300.000.000

Có 311                          300.000.000

Thanh toán nợ

2)    Nợ 1121               149.700.000 (Tiền gửi ngân hàng)

Có 131(An Huy)           149.700.000

Mua vật liệu

3a) Nợ 152           60.000.000

Nợ 133           6.000.000

Có 1121                        66.000.000

Chi phí vận chuyển

3b) Nợ 152)          2.000.000

Nợ 133           200.000

Có 1111                        2.200.000

Giá vốn hàng bán

4a) Nợ 632           60.000.000

Có 155                          60.000.000

Ghi nhận doanh thu

4b) Nợ 1121         99.000.000 (Tiền gửi ngân hàng)

Có 511                          90.000.000

Có 3331                        9.000.000

Thanh toán cho người bán

5) Nợ 331(Thanh Bình)                             173.500.000

Có 1121  (Tiền gửi ngân hàng)           173.500.000

Chi phí phát sinh

6) Nợ 627             11.000.000

Nợ 133             1.100.000

Có 1111                        12.100.000

Thu hồi nợ bán hàng và tiền tạm ứng là tiền mặt

7) Nợ 1111           17.000.000

Có 141                          2.000.000

Có có 131                     15.000.000

download bài tập kế toán ngân hàng


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *