1

Bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế toàn phần mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu 05-2/BK-QTT-TNCN Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Chú ý: Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05-2/BK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015).

Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN
THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO THUẾ SUẤT TOÀN PHẦN
 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

 
[02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………………..
[03] Mã số thuế:                             
[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………..
[05] Mã số thuế:                             
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Họ và tên Mã số thuế Số CMND/
Hộ chiếu
Cá nhân không cư trú Thu nhập chịu thuế (TNCT) Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ Số thuế TNCN được giảm do làm việc tại KKT
Tổng số Trong đó: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động Trong đó: TNCT được giảm thuế Tổng số Trong đó: Số thuế từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động
Làm việc tại KKT Theo Hiệp định
[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
1                      
2                      
                     
Tổng [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 

(KKT: Khu kinh tế; BH: Bảo hiểm; DN: doanh nghiệp)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………
Chứng chỉ hành nghề số:……

 …,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có)

 

Xem thêm: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *