1

Bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT theo TT 119

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

 

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

 
Người nộp thuế : ………….. Mã số thuế :…………………
Địa chỉ : ……………..Huyện …………………Tỉnh, TP…………….
Người nộp thay: …………………………Mã số thuế của người nộp thay  …………………
Địa chỉ :  ………………Huyện  …………….Tỉnh, TP……………….

 

Đề nghị KBNN (NH)   ………….. trích TK số……………….hoặc tiền mặt để:
Nộp vào NSNN ……………   TK tạm thu(1)………… TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) …..
Tại KBNN :      ……………..tỉnh, TP: …… …………………….
Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:…… … …………………….
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền (3):
Kiểm toán NN……………    Thanh tra TC ……………                                                   
Thanh tra CP………….. CQ có thẩm quyền khác………………                                                                           
Tên cơ quan quản lý thu :   …………………………………………
Tờ khai HQ số(1): …….ngày …………………….. Loại hình XNK(1)………………

STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Loại tiền Số tiền
       
       
       
       
Tổng cộng    

 
Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………
 

Ngày… tháng… năm…     KBNN (NGÂN HÀNG)  
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN   Người nhận tiền   
Người nộp tiền  Kế toán trưởng (5)  Thủ trưởng đơn vị(5) (Ký, ghi họ tên)

 
 
Ghi chú:
Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại KBNN.
Khi nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau:
* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS
– Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
+ ………………
– Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:
+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.
– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;
– Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.
* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.
 
 

Tải về: tại đây:

Mẫu 01/BKNT

 

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *