1

Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Quyết định số 440/QĐ-TCT. Hướng dẫn cách lập Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC. Thời  hạn nộp Bảng kê Chứng từ khấu từ thuế TNCN

Hàng quý những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải báo cáo tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT) 

1. Những trường hợp phải cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ. 
 
b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
       
        Ví dụ: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2016 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2017.

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ

 
b.2) Đối với cá nhân
ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

        Ví dụ: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2016 đến tháng hết tháng 8/2017) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2016 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2017.”

(Theo khoản 2 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

 
2. Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC:

Theo điểm 3, Phần thứ ba, Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)  quy định:

“Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

3. Cách lập Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Đơn vị, cá nhân thu: KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
MST: 0106212569
Mẫu CTT25/AC
Số: 01/2017

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 
Quý 1 .năm 2017

Ký hiệu mu Tên biên lai Ký hiệu Từ s đến s Số sử dụng Số xóa bỏ S mất, cháy Cộng
1 2 3 4 5 6 7 8
 CTT56  Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  AH/2012  0000256 – 0000259  3  1
(0000257)
 0  4
               
 – Ghi theo Mẫu số trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 
 
 
 
 Ghi theo ký hiệu trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 
 Trong quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó, và đến số cuối cùng trong quý sử dụng.
 Những số  đã sử dụng (Không bao gồm: Xóa bỏ, mất ..)
 
 Những số xóa bỏ (Phải ghi chi tiết từng số xóa bỏ)
 
 
 Những số mất cháy (Phải ghi chi tiết từng số mất cháy)
 
 
             
             
              Cộng: 4

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy
 

 
Hà nội, Ngày 20. tháng 4. năm 2017
Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tải Mẫu CTT25/AC Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN về tại đây:

Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC
 

Xem thêm: Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN…)

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
————————————-


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *