1

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2018

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương giữa doanh nhgiệp với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về việc đăng ký thang bảng lương để gửi lên phòng LĐTBXH.

———————————————————-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—–o0o——
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018
 

BIÊN BẢN
(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

1. Thời gian: 9h 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Địa điểm: Tại phòng họp CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội  
   – Nhà B11, Số 9A, ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà Nội

3. Thành phần gồm:
– Ông: Nguyễn văn A                Chức vụ: Giám Đốc.
– Bà: Đặng thị B                        Chức vụ: Thư ký
– Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

4. Nội dung cuộc họp :

– Thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
– Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
– Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội kể từ ngày 01/01/2018
– Biên bản được lập xong vào hồi 10h 30 ngày 01 tháng 01 năm 2018

5. Kết luận cuộc họp:
– Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo).

GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký tê và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)
Tải về: Hồ sơ đăng ký thang bảng lương
__________________________________________________
 

biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *