1

Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai mẫu 05/TNDN

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai mẫu 05/TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-
BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
 

Chúng tôi gồm có:……………….
Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ):………………….
Địa chỉ:
………………… Số điện thoại:…………………
Mã số thuế:…………………
Bên nhận tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]:
Địa chỉ:  
…………………  Số điện thoại:…………………
Mã số thuế (nếu có):…………………
Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận tài trợ] để khắc phục hậu quả thiên tai: …………….
Với tổng giá trị của khoản tài trợ là …………….
Bằng tiền: ………………
Hiện vật: ……………… quy ra trị giá VND: ………………..
Giấy tờ có giá ……………………… quy ra trị giá VND ………..
(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ).

[Tên đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập vào hồi… tại ……… ngày … tháng… năm …. và được lập thành ….. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 

Bên nhận tài trợ
(Ký tên, đóng dấu)
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

__________________________________________________
 

 
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *