Trang chủ » Tự học kế toán Excel qua mạng » Tổng hợp các phím tắt thường dùng trong WORD

Tổng hợp các phím tắt thường dùng trong WORD

Các phím tắt thường dùng trong Word

Các phím tắt thường dùng trong Word

Tổng hợp các phím tắt thường dùng trong WORD, sử dụng phím tắt như thế nào, những phím tắt thông dụng trong word, phím tắt có tác dụng gì

Việc sử dụng tổ hợp phím tắt trong khi soạn thảo trong Word sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản 1 cách nhanh chóng hơn. Khi đem so sánh với người khác khi không sử dụng bất kỳ 1 phím tắt nào thì kết quả thật sự đáng kinh ngạc. Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn những tổ hợp phím tắt kì diệu trong Word.

File Ctrl + O mở file cũ
Ctrl + N: mở file mới
Ctrl + W = Ctrl + F4: đóng cửa sổ hiện thời
Ctrl + S: save
F12 = Save as
Ctrl + P : in
Alt + F4: đóng toàn bộ cửa sổ
Ctrl + di chuyển con xoay chuột lên xuống: phóng to thu nhỏ màn hình
Font Ctrl + B: in đậm
Ctrl + I: in nghiên
Ctrl + U: gạch chân
Ctrl + Shift + F : vào mục đổi font chữ
Ctrl + Shift + P : vào mục đổi cỡ chữ
Ctrl + D: mở hộp thoại định dạng font
Shift + F3: Chuyển chữ thành in hoa toàn bộ văn bản (sau khi đánh dấu toàn bộ văn bản)
Sao chép, cắn dán Ctrl + C: copy
Ctrl + V: paste
Ctrl + X: cắt
Ctrl + Shift + C: sao chép định dạng
Ctrl + Shift + V: paste định dạng
To nhỏ cỡ chữ Ctrl + ] : tăng 1 cỡ chữ
Ctrl + [ : giảm 1 cỡ chữ
Ctrl + > : tăng 2 cỡ chữ
Ctrl + < : giảm 2 cỡ chữ
Tạo chỉ số Ctrl + Shift + “+=” : chỉ số trên
Ctrl + “+=” : chỉ số dưới
Căn lề văn bản Ctrl + L : trái
Ctrl + R: phải
Ctrl + E: giữa
Ctrl + J: căn 2 lề trái phải
Tab: Thụt dòng đầu tiên của đoạn VB
Ctrl + T: thụt từ dòng thứ 2 của đoạn VB
Ctrl + M: thụt vào toàn bộ đoạn vằn bản
Ctrl + Shift + M: lệnh hủy Ctrl + M
Ctrl + Q: thu gọn khoảng cách giữa các dòng
Phục hồi, hoàn trả tình trạng trước / sau một hành động Ctrl + Z
Ctrl + Y
F4: lặp lại câu lệnh liền kề trước đó
Tìm kiếm, thay thế dữ liệu Ctrl + H: thay thế
Ctrl + F: tìm kiếm
Di chuyển trong file Ctrl + G (=F5)
PageUp
Pagedown
Ctrl + home
Ctrl + end
Chọn văn bản: Shift + mũi tên phải
Shift + mũi tên trái
Shift + mũi tên lên: chọn một dòng bên trên
Shift + mũi tên xuống: chọn một dòng bên dưới
Ctrl + Shift + mũi tên phải : chọn một chữ bên phải
Ctrl + Shift + mũi tên trái : chọn một chữ bên trái
Ctrl + A: chọn toàn bộ văn bản
Ctrl + Shift + home: chọn từ con trỏ đến đầu VB
Ctrl + Shift + end: chọn từ con trỏ đến cuối VB
Xóa Delete: xóa trước
Backspace: xóa sau
Ctrl + Delete : xóa một từ trước
Ctrl + Backspace: xóa một từ sau
Menu & Toolbar Alt: chạy lên thanh menu
Tab: di chuyển đến mục tiếp theo trong thanh menu
Shift tab : di chuyển ngược lại
Ctrl + tab: đến thẻ tiếp theo
Alt + ký tự gạch chân
Alt + mũi tên xuống  mũi tên xuống) : xổ danh mục trong một mục
Enter: chọn
ESC: thoát khỏi các thanh menu & toolbar
Giãn dòng: Ctrl + 1: giãn dòng 1 line
Ctrl + 2: giãn dòng 2 line
Ctrl + 5: giãn dòng 1,5 line
Khác Ctrl + F2 = xem trước trang in
Ctrl + F5: thu nhỏ cửa sổ file
Ctrl + F10: mở rộng cửa sổ file hết cỡ

 

CLOSE
CLOSE