1

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayTheo điều 13 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định thì có 3 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Công ty kế toán Hà Nội xin so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp trích khấu hao TSCĐ.

 
1. Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định gồm:
 

các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

– Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng.
– Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
– Phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.
 
-> DN được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao sao cho phù hợp với từng loại TSCĐ của DN.
 
2. Ưu nhược điểm của các phương pháp trích khấu hao TSCĐ:
 
a/ Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng
 
– Là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
 
– Nếu DN có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.
– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, DN phải đảm bảo kinh doanh có lãi.
– Trường hợp DN trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng
 

Phương pháp này được nhiều DN lựa chọn

 
b/ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:
 
– Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.
 
– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:
– Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);
– Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.
 
Chi tiết xem tại đây:
Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 
c/ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:
 
– TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

       + Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;
       + Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;
       + Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.
 
Chi tiết xem tại đây: Phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo sản lượng
 
Lưu ý:
– DN tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

Quy định về thời gian trích khấu hao xem tại đây: Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định
 
– Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà DN đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, DN phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *