1

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT, doanh thu

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHóa đơn điều chỉnh tăng, giảm hạch toán như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT chi tiết đối với cả bên mua và bên bán.

Chú ý: Đây là cách hạch toán hóa đơn chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT do có sai sót.

VD: Khi phát hiện hóa đơn sai sót về đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế …(những sai sót ảnh hưởng đến doanh thu, tiền thuế và hóa đơn đó đã kê khai)
-> Thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
– Và Xuất hóa đơn điều chỉnh, Xem thêm: Cách viết hóa đơn điều chỉnh

-> Dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó các bạn hạch toán như sau:

1. Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh Tăng doanh thu, thuế GTGT:

a. Bên bán:
Nợ TK : 111, 112, 131
         Có TK:  511
         Có TK : 33311
 
b. Bên mua:
– Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Tăng Giá trị hàng hóa, ghi:
Nợ TK: 156
Nợ TK:  1331
         Có TK:  331, 111, 112

– Nếu hàng đó đã bán thì ghi Tăng Giá vốn hàng bán:
Nợ TK: 632
Nợ TK: 1331
         Có TK: 331, 111, 112

– Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất kinh doanh, quản lý … thì ghi Tăng chi phí đó lên:
Nợ TK: 154, 642…
Nợ TK: 1331

         Có TK: 331, 111, 112
 
2. Cách hạch toán điều chỉnh Giảm doanh thu, thuế GTGT:

a. Bên bán:
Nợ TK: 511
Nợ TK: 33311
         Có TK: 111, 112, 131

b. Bên mua:
– Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Giảm giá trị hàng hóa:
Nợ TK: 111, 112, 331
         Có TK: 156
         Có TK: 1331

– Nếu hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán:
Nợ TK: 111, 112, 331
         Có TK: 632
         Có TK: 1331

– Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý thì ghi Giảm chi phí đó xuống:
Nợ TK: 111, 112, 331
         Có TK: 154, 642 … 
         Có TK: 1331
 
Lưu ý: Các trường hợp hóa đơn điều chỉnh giảm giá do chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì không được hạch toán như trên mà các bạn xem tại đây nhé: Cách hạch toán chiết khấu thương mại
 
Sau đây Kế toán Thiên Ưng xin lấy 1 ví dụ cụ thể để các bạn hình dung thực tế:

– Ngày 5/1/2017 Công ty Kế toán Thiên Ưng xuất hàng cho khách hàng như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hòa Samsung AS09TW – 9.000 BTU Chiếc 10 7.000.000 70.000.000
 02  Cục nóng điều hòa Sam sung AS09TW – 9.000 BTU  Chiếc  10    
           
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        70.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                7.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          77.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu triệu đồng chẵn.

 
(Hóa đơn trên Công ty đã kê khai vào tháng 1/2017)
 
– Ngày 5/6/2017 Công ty phát hiện sai đơn giá (Thực tế là: 6.900.000 nhưng kế toán lại viết: 7.000.000) -> Kế toán: Lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá của hóa đơn số 0006359, ký hiệu TU/12P, ngày 5/1/2017 từ 7.000.000 thành 6.900.000 Chiếc 10 100.000 1.000.000
           
           
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        1.000.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               100.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          1.100.000
Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn.

 
Dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó, các bạn hạch toán điều chỉnh Giảm doanh thu, thuế GTGT như sau:

a. Bên bán:
– Hạch toán Giảm Doanh thu và thuế GTGT phải nộp:
Nợ TK 511: 1.000.000
Nợ TK: 33311: 100.000
         Có TK 131: 1.100.000
 
b. Bên mua:
– Hạch toán Giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT (Vì hàng còn tồn kho)
Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000
         Có TK 156: 1.000.000
         Có TK 1331: 100.000

– Nếu hàng đó đã bán thì hạch toán Giảm giá vốn hàng bán:
Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000
         Có TK 632: 1.000.000
         Có TK 1331: 100.000

Nếu bạn chưa biết cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm có thể Xem thêm:

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm

 

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

 

 

cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế gtgt


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *