Trang chủ » Kinh nghiệm làm kế toán » Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp

cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệCó 2 phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là: Trực tiếp và gián tiếp. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào. Khi bạn có lượng tiền vào nhiều hơn lượng tiền ra, bạn sẽ có được khoản dự trữ tiền mặt. Điều này sẽ giúp bạn trang trải cho những khoản thâm hụt trong tương lai, mở rộng kinh doanh và làm cho những người cho vay cảm thấy yên tâm về tình hình kinh doanh của bạn.

Dòng tiền vào:

  • Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
  • Lãi tiền gửi từ ngân hàng
  • Lãi suất tiết kiệm và đầu tư
  • Đầu tư của cổ đông

Dòng tiền ra:

  • Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô hoặc các công cụ
  • Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày
  • Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
  • Chi trả lợi tức
  • Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế khác

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CLOSE
CLOSE