1

Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ Mẫu S32- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

1. Mục đích lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ:

– Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

 
  Đơn vị:……………………
  Địa chỉ:…………………..
Mẫu số S32-DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ
(Dùng cho TK : 131 ,331)
Tài khoản:…………………..
Đối tượng : ………………..
Loại ngoại tệ : …

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Tỷ giá hối đoái Thời hạn được chiết khấu Số phát sinh Số dư
Số
hiệu
Ngày tháng Nợ Nợ
Ngoại tệ Quy ra VNĐ Ngoại tệ Quy ra VNĐ Ngoại tệ Quy ra VNĐ Ngoại tệ Quy ra
VNĐ
A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      – Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
……
 
 
                     
      – Cộng số phát sinh x x x         x x x x
      – Số dư cuối kỳ x x x x x x x        
     – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
    – Ngày mở sổ: …

 

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ được mở theo từng tài khoản, đối tượng thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
– Cột A: Ghi ngày, tháng kế toán ghi sổ
– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản thanh toán ghi trong sổ này.
– Cột 1: Ghi tỷ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng Việt Nam.
– Cột 2: Ghi thời hạn được chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.
– Cột 3: Ghi số tiền ngoại tệ (nguyên tệ) phát sinh bên Nợ.
– Cột 4: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ được quy đổi ra đồng Việt Nam (Cột 4 = Cột 1  x  Cột 3).
– Cột 5: Ghi số tiền ngoại tệ phát sinh bên Có của tài khoản.
– Cột 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của tài khoản được quy đổi ra đồng Việt Nam (Cột 6 = Cột 1 x Cột 5).
Cột 7,9: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bằng ngoại tệ sau từng nghiệp vụ thanh toán.
– Cột 8, 10: Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) đã được quy đổi ra đồng Việt Nam sau từng nghiệp vụ thanh toán.

Xem thêm: Cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Xem thêm: Cách làm sổ sách kế toán trên Excel
 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *