1

Cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu S31- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

 
1. Mục đích lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán):
 
– Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

 

Đơn vị : ………
Địa chỉ : ………
Mẫu số S31-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
(Dùng cho TK : 131 ,331)
Tài khoản:…………………..
Đối tượng : ………………..
Loại tiền : VNĐ

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Thời hạn được chiết khấu Số phát sinh Số dư
Số
hiệu
Ngày tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4 5
      – Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
……
……
           
– Cộng số phát sinh x x     x x
– Số dư cuối kỳ x x x x    

– Sổ này có ……. trang , đánh từ trang 01 đến trang…….
– Ngày mở sổ : ……….
 
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
 
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán.
– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.
– Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.
– Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.

Xem thêm: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán trên Excel
 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *