1

Cách lập sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập sổ chi tiết tiền vay Mẫu S34 – DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

 
1. Mục đích lập sổ chi tiết tiền vay:
 
– Sổ này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay…) và theo từng khế ước vay.
 
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
 

  Đơn vị:……………………
  Địa chỉ:…………………..
Mẫu số S34-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY
(Dùng cho TK 341)
Tài khoản : ……………………………………
Đối tượng cho vay: ………………………….
Khế ước vay:………. Số ………ngày………
(Tỷ lệ lãi vay…………………………………)

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Ngày đến hạn thanh toán Số tiền
Số
hiệu
Ngày tháng Nợ
A B C D E G 1 2
      – Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
……….
 
       
      – Cộng số phát sinh
– Số dư cuối kỳ
x
x
x
x
   
 

 
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
 
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột G: Ghi ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán.
– Cột 1: Ghi số tiền trả nợ vay vào bên Nợ.
– Cột 2: Ghi số tiền vay vào bên Có.

Xem thêm: Cách làm sổ sách kế toán trên Excel
 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *