1

Hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Hàm COUNTIF trong Excel được sử dụng rất nhiều vào việc thống kê, tính toán ngoài thực tế. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết cú pháp và cách sử dụng hàm COUNTIF trong Excel.

1. Cú pháp hàm COUNTIF trong Excel

COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

Range: Vùng điều kiện

Criteria: Điều kiện

**Chú ý:

  • Phạm vi: là đối số bắt buộc phải có. Phạm vi có thể là 1 ô, hoặc một mảng giá trị
  • Điều kiện: là đối số bắt buộc phải có. Điều kiện có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định ô sẽ được đếm.
  • Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự với chuỗi#VALUE!.

2. Chức năng của hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (Criteria) trong phạm vi (Range).

Ví dụ 1: Cho bảng dữ liệu sau.
Yêu cầu:

a. Tính số Nhân viên trong phòng Kế Toán

b. Đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên

cách sử dụng hàm countif trong excel

 

Dùng Hàm COUNTIF trong Excel để đếm với trường hợp có 1 điều kiện

Để tính được số nhân viên trong phòng Kế Toán, cũng như số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên, áp dụng trường hợp đếm có điều kiện ta sử dụng Hàm COUNTIF để đếm.

a./ Đếm số nhân viên trong phòng “Kế toán”

Công thức cho ô kết quả E15 như sau: E15 =COUNTIF(D5:D12,”Kế toán”)

Trong công thức trên:

Vùng D5:D12 là vùng Điều kiện (Phòng Ban)

“Kế toán”: Điều kiện ở đây là phòng Kế toán. Lưu ý: Điều kiện phải đặt trong dấu ngoặc kép.

Kết quả khi áp dụng công thức hàm COUNTIF vào trường hợp này như sau:

cách sử dụng hàm countif trong excel

 

Kết quả sau khi áp dụng hàm COUNTIF để đếm số nhân viên ở phòng Kế toán

b./ Đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên

Công thức tại ô Kết quả E16 sẽ là : E16 =COUNTIF(E5:E12,”>=6000000″)

Kết quả sau khi sử dụng hàm COUNTIF cho trường hợp này như sau:

cách sử dụng hàm countif trong excel

 

Kết quả khi áp dụng hàm COUNTIF để đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên

Ví dụ 2: Từ Bảng lương Tháng 10, Yêu cầu đếm số nhân viên Phòng Kế hoạch có lương từ 5.5 triệu trở lên

cách sử dụng hàm countif trong excel

Ở Ví dụ 1, ta có thể thấy rằng trong hàm COUNTIF chỉ đếm với 1 điều kiện, nhưng ở ví dụ này là Đếm số nhân viên thỏa mãn 2 điều kiện: Nhân viên làm việc trong phòng Kế hoạch và có lương từ 5.5 triệu trở lên. Để đếm thoả mãn 2 điều kiện trở lên ta dùng hàm COUNTIFS, mời các bạn xem thêm cách dùng hàm COUNTIFS.


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *