1

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


trích khấu hao tài sản cố địnhTrích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là tính khấu hao mà mức khấu hao hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ

1. Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm =Nguyên giá của tài sản cố định
Thời gian trích khấu hao

2. Mức trích khấu hao hàng tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng tháng=Mức trích khấu hao hàng năm 
12 tháng

+ Trường hợp mua TSCĐ về dùng ngay trong tháng các bạn trích khấu hao luôn theo công thức sau:

Mức khấu hao trong tháng p/s = Mức trích khấu hao theo tháng X Số ngày sử dụng trong tháng
 Tổng số ngày của tháng p/s

Trong đó:

Số ngày sử dụng trong tháng = Tổng số ngày của tháng p/s – Ngày bắt đầu sử dụng + 1

Lưu ý 1 vài trường hợp sau:

– Nếu thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, bạn phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ bằng cách:

+ Lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

– Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.

Ví dụ: Công ty ABC mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 115 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

a. Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian sử dụng của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù hợp với quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT- BTC), tài sản được đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2009.

Nguyên giá tài sản cố định = 115 triệu + 3 triệu+ 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng chi phí trích khấu hao tài sản cố định đó vào chi phí kinh doanh.

b. Sau 4 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 20 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 8 năm (tăng 3 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2013.

Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu đồng + 20 triệu đồng = 140 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 4 năm = 48 triệu đồng

Giá trị còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng – 48 triệu đồng = 102 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm  = 102 triệu đồng/ 8 năm = 12.75 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12.750.000 đồng : 12 tháng =1.062.500 đồng/ tháng

Từ đầu năm 2013 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào chi phí kinh doanh mỗi tháng 1.062.500 đồng đối với tài sản cố định vừa được nâng cấp.


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *