1

Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai MST, tên hàng hóa, ngày tháng

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayKhi phát hiện hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên đơn vị, ngày tháng năm, tên hàng hóa,dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… (không làm ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ) những đã kê khai thuế, thì phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai và viết hóa đơn điều chỉnh.

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

– Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
 

Như vậy:
Chỉ duy nhất trường hợp hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng MST ghi đúng (dù chưa kê khai hay đã kê khai) thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong

– Nếu hóa đơn viết sai: Ngày tháng năm, sai mã số thuế, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, sai số tiền bằng chữ .…đã kê khai thuế (Dù 1 hoặc cả 2 bên đã kê khai) Thì phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.

    -> Trên hóa đơn điều chỉnh: ghi rõ nội dung đã ghi sai: Nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

(Đó là quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)
————————————————————————————-

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh 1 số trường hợp:

cách điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ, mst, tên công ty


VD 1: Ngày 5/6/2018 Công ty kế toán Thiên Ưng xuất 1 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Hải Nam, số hóa đơn: 0000506, ký hiệu: TU/18P.
– Hóa đơn đó công ty đã kê khai vào tháng 6/2018.
-> Nhưng đến ngày 8/8/2018 Công ty phát hiện ra hóa đơn đó ghi sai MST người mua hàng.

Xử lý:
– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai
– Xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:

Cách viết hóa đơn điều chỉnh Mã số thuế như sau:
 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                           Ký hiệu:TU/18P
                                                         Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589
Ngày 8 tháng 8 năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368 (Ghi lại mã số thuế đúng)
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.………Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01  Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0106236365 
thành
 0106236368
của hóa đơn số: 0000506, ký hiệu: TU/18P, ngày: 5/6/2018 do ghi sai.
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          
Thuế suất GTGT:         %  , Tiền thuế GTGT:                                              
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       
Số tiền viết bằng chữ:                                                               

Hoá đơn điều chỉnh MST trên có kê khai không?
– Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với Hóa đơn sai + Biên bản điều chỉnh để sau này giải trình.

—————————————————————————————————–
 

Ví Dụ 2:
Cách viết hóa đơn điều chỉnh Sai số tiền bằng chữ:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                           Ký hiệu:TU/18P
                                                         Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589
Ngày 8 tháng 8 năm 2018
 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:..0984.322.539 .Số tài khoản..711A26950578
Họ tên người mua hàng: Đinh mạnh Ninh
Tên đơn vị: Công ty TNHH Hải Nam
Mã số thuế: 0106236368
Địa chỉ: Số 170, Đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.………Số tài khoản: …711A26956789
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 
Điều chỉnh dòng Số tiền viết bằng chữ trên hóa đơn số 0000506, ký hiệu: TU/18P, ngày: 5/6/2018  từ Năm mươi nghìn đồng 
thành Năm mươi năm lăm nghìn đồng
           
           
                                                    Cộng tiền hàng:                                          
Thuế suất GTGT:         %  , Tiền thuế GTGT:                                              
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       
Số tiền viết bằng chữ:            Năm mươi lăm nghìn đồng.

Kê khai thuế: Các bạn cũng không cần phải kê khai như Ví dụ 1 bên trên nhé.

———————————————————————————
 
Các trường hợp khác như: Hóa đơn viết sai ngày tháng năm, sai tên hàng hóa, sai số lượng hàng hóa, sai đơn vị tính …. Thì các bạn cũng viết hóa đơn điều chỉnh như trên nhé (Chỉ viết những tiêu thức bị sai, những tiêu thức đúng các bạn gạch chéo nhé)

Lưu ý : Đây là các trường hợp hóa đơn viết sai MST, tên hàng hóa, số lượng, số tiền bằng chữ… đã kê khai thuế, còn các trường hợp: Chưa xé khỏi cuống, chưa kê khai…Cách xử lý các bạn xem tại đây nhé:

Xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế, tên hàng hóa

 

————————————————————————————

Chúc các bạn thành công!

Các bạn muốn học làm kế toán thuế chuyên sâu thực hành trên chứng từ thực tế có thể tham gia: Khóa học kế toán thuế thực hành thực tế
 
 ———————————————————–
 

cách điều chỉnh hoá đơn viết sai địa chỉ, số tiền bằng chữ


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *