1
Hệ thống Sổ sách kế toán

Hướng dẫn lập sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu S10- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột: 1. Mục đích lập

Xem thêm

Hướng dẫn lập sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu S08- DN theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu S08- DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ tiền gửi ngân hàng chi tiết từng cột.    1. Mục đích lập sổ

Xem thêm

Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 48

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Sau đây công ty kế toán

Xem thêm

Hướng dẫn lập sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt Mẫu 07a-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ quỹ tiền mặt chi tiết từng cột  1. Mục đích lập sổ quỹ tiền mặt: –

Xem thêm

Hệ thống chứng từ kế toán theo quyết định 15

Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán, sau đây công ty kế toán Hà Nội xin chia

Xem thêm

Hệ thống sổ sách kế toán theo quyết định 15

Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, dưới đây công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ hệ thống danh mục sổ sách kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Xem thêm

Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính

Hướng dẫn cách ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính theo Thông tư 200 và 133: Đặc trưng và trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính. 1) Đặc

Xem thêm

Cách lập thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Mẫu S37-DN theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Mẫu S37-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.  1. Mục đích lập thẻ tính giá thành

Xem thêm

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.  1. Mục đích chi phí sản xuất, kinh doanh :

Xem thêm

Mẫu sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S06-DNN (S10-DN), mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa dụng cụ.

Xem thêm