1
Hệ thống tài khoản kế toán

Cách chuyển số dư đầu kỳ từ QĐ 48 sang TT 133

Hướng dẫn cách chuyển số dư theo Thông tư 133. Cách chuyển số dư Đầu kỳ tài khoản bị xóa bỏ sang Tài khoản mới theo Thông tư 133. Từ ngày 1/1/2017 Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ

Xem thêm

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48. Tải hệ thống tài khoản kế toán theo TT

Xem thêm

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất

Danh mục hệ thống Tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống chi tiết từng Tài khoản kế toán doanh nghiệp như: Nguyên tắc, kết cấu tài khoản, cách hạch toán từng Tài khoản kế toán

Xem thêm

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Để làm tốt công việc của người kế toán thì bạn cần phải nắm vững các nghiệp vụ, muốn nắm vững nghiệp vụ thì bạn cần ghi nhớ các tài khoản kế toán, đó là phương tiện để phản ánh

Xem thêm

Hướng dẫn chuyển số dư TK từ QĐ 15 sang Thông tư 200/2014/TT-BTC

Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó có 1 số tài khoản đã được loại bỏ. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách chuyển số dư của những tài khoản đó sang tài

Xem thêm

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 48 mới nhất năm 2016 đã được sử đổi

Ngày 4/10/2011 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư Số 138/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, trong đó Danh mục hệ thống tài khoản kế

Xem thêm

Hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15 mới nhất năm 2014

Ngày 31/12/2009 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư Số 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, trong đó Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết

Xem thêm