1

Công văn 7040/CT-TNCN Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2018

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayNgày 22/2/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn 7040/CT-TNCN về việc Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST người phụ thuộc năm 2018.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7040/CT-TNCN
V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp MST NPT
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: – Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn thể;
– Các doanh, nghiệp, tổ chức kinh tế.
– Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.


    Thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Quản lý thuế và các băn bản hướng dẫn thi hành;

    Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 128/TT-BTC ngày 05/9/2014, Thông tư số 92/2015/TTBTC ngày 15/6/2015; Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Năm 2018, chính sách thuế TNCN không có thay đổi so với năm 2017, do đó, công tác quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2018, cấp MST cho người phụ thuộc của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân trả thu nhập tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5749/CT-TNCN ngày 05/02/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội.


Để đảm bảo quyết toán thuế TNCN được thực hiện đúng quy định, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân QTT TNCN lưu ý một số nội dung như sau:
 
1. Đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai đầy đủ mã số thuế tại các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, trường hợp người nộp thuế
chưa được cấp MST thì các tổ chức trả thu nhập khẩn trương lảm thủ tục để được cơ quan thuế cấp MST trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018.

Xem thêm: Cách đăng ký Mã số thuế cá nhân
 

    Kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế tại đơn vị, kể cả các trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và các trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (cá nhân có thu nhập này phải làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).
 
2. Các tổ chức
không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải Quyết toán thuế TNCN, các tổ chức có chi trả thu nhập nhưng không phát sinh thuế TNCN thì vẫn phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

3. Trường hợp 1 cá nhân nhận hộ thu nhập chịu thuế cho nhiều cá nhân đề nghị các tổ chức trả thu nhập tách riêng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN nhằm phản ánh đúng thu nhập chịu thuế của từng cá nhân.
 
4. Cá nhân khi có đăng ký và thay đổi thông tin
người phụ thuộc đề nghị thực hiện kê khai theo mẫu 20/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính.

Xem thêm: Cách đăng ký người phụ thuộc
 

5. Các tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ http://thuedientu.gdtgov.vn và nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa cho cơ quan thuế.
 
    Các tổ chức sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế và tờ khai QTT TNCN tại địa chỉ https://nhantokhai.gdt.gov.vn và không phải nộp tờ khai thuế bản giấy cho cơ quan thuế.
 
– Tổng cục Thuế đã hỗ trợ người nộp thuế để các cá nhân
có nhiều nguồn thu nhập có thể xác định được nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN một cách đễ dàng, chính xác chỉ bằng các nút tích, lựa chọn đơn giản trên ứng dụng nhằm tránh mất thời gian và công sức của người nộp thuế khi xác định nơi nộp hồ sơ QTT TNCN.
 
6. Để tránh ùn tắc trong công tác nhận hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 đề nghị các tổ chức trả thu nhập và cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN nên nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm, tránh nộp hồ sơ dồn vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN 01/4/2019.
 
7. Trường hợp cá nhân có phát sinh
hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
   => Do đó, đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nên nộp sau ngày 01/04/2019.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Cục Thuế;
– Các Chi cục Thuế quận, huyện thị xã;
– Các Phòng KTT, TH, TTHT, KKKTT, THNVDT;
– Lưu VT, Phòng TNCN.(50;2)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hổ
 


Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018

—————————————————————————————————–


Tải Công văn 7040/CT-TNCN về tại đây:
 

Tải Công văn 7040

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: lopketoanthue01@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


———————————————————————-

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
 

Công văn 7040 quyết toán thuế TNCN năm 2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *