1

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu 11B-HSB

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayĐơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản Mẫu số 11B-HSB ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.

 

Mẫu số 11B-HSB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/quận …………………..
Họ tên: ………………………. ,  số sổ BHXH: ………………..,
số CMND ………. cấp ngày ……… tháng ……. năm ……….tại ………..
Hiện cư trú tại: …………………..
…………………………………………..
Số điện thoại (nếu có): ………………………………………………..
Có thời gian tham gia BHXH là …. năm ….. tháng
Nghỉ việc, không đóng BHXH từ tháng….. năm……
Sinh con/Nhận nuôi con nuôi ngày …. tháng …. năm ……
Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.
Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền trợ cấp vào tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:……, số tài khoản:……………, mở tại Ngân hàng …….., chi nhánh …………… (1)./. 
 

  …………., ngày ……. tháng ….. năm …..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận tiền trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.
(Mẫu này áp dụng đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi)

 

Xem thêm: Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

 
__________________________________________________

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *