Trang chủ » Phần mềm HTKK mới nhất » Download phần mềm HTKK 3.3.4 từ Tổng Cục Thuế

Download phần mềm HTKK 3.3.4 từ Tổng Cục Thuế

htkkTổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch – HTKK 3.3.4 đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí.

download

CLOSE
CLOSE