Trang chủ » Tài liệu kế toán » Download phần mềm kế toán Fast Accounting miễn phí

Download phần mềm kế toán Fast Accounting miễn phí

 • Fast Accounting Phần mềm kế toán doanh nghiệp phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: Sản xuất, thương mại, xây dựng lắp đặtFast construction cập nhật các chế độ, thông tư kế toán và thuế mới nhất sử dụng tương thích với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất của Tổng cục thuế. Phần mềm có các phiên bản phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp: Xây dựng lắp đặt, thương mại dịch vụ, sản xuất sản phẩm, dược phẩm y tế, giáo dục.Các phân hệ nghiệp vụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán TSCĐ
 • Kế toán CCLĐ
 • Báo cáo các khoản mục phí
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục
 • Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng
 • Kế toán giá thành công trình, vụ việc
 • Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo phân tích, quản trị.

Một số hình ảnh của Fast accounting:

1

2 3

download

CLOSE
CLOSE