1

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayMẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính

 
– Đây là mẫu C65-HD đã được thay đổi theo Công văn Số: 4055/BHXH-CĐBHXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của BHXH TP. Hồ Chí Minh
 

Mẫu số: C65-HD
(Ban hành theo Thông tư số 178-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CƠ SỞ Y TẾ
Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XàHỘI
Quyển số: ………
Số: …………..
 

Họ và tên………. năm sinh……..
Đơn vị công tác:……………….
Nghỉ việc do:………………..
Số ngày cho nghỉ:………………
(Từ ngày…….. đến hết ngày…..)


Y, bác sỹ KCB
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
Số KB/BA

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Quyển số: ………
Số: …………..
 

Họ và tên….……. năm sinh………
Đơn vị công tác:……………………..
Nghỉ việc do:……………………
Số ngày cho nghỉ:…………………
(Từ ngày………….. đến hết ngày…………..)


Y, bác sỹ KCB
(Ký, họ tên)
Ngày….tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
 

Xem thêm: Chế độ thai sản bảo hiểm xã hội
 

__________________________________________________
 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *