Trang chủ » Tự học kế toán Excel qua mạng » Hướng dẫn cách dùng hàm TEXT trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm TEXT trong Excel

Cách dùng hàm TEXT trong Excel để chuyển đối một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định cho trước.

cách dùng hàm text trong excel

Cú pháp:

=TEXT(number,format)

Trong đó:

  • number: là số cần chuyển sang dạng text
  • format: kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm

Một số kiểu định dạng kiểu số  như là: ###,000, #,##0.00, ….

Một số kiểu định dạng ngày tháng năm, hoặc giờ: dd/MM/yyyydd/MM/yyyy hh:mm:ss, d/m/yyyy, d/MMM/yyyy, ….

Ví dụ 1:

Bạn gõ vào ô A1 dòng lệnh sau:

=TEXT(NOW(),”dd/MM/yyyy”) -> kết quả trả về là ngày/tháng/năm hiện tại trên hệ thống (05/08/2014)

Ví dụ 2:

Hàm này rất hữu dụng khi bạn chuyển dữ liệu của những cột có dạng ngày tháng năm không đồng đều như: d/m/yyyy hoặcdd/m/yyyy, hoặc d/mm/yyyy sang kiểu định dạng đầy đủ dd/MM/yyyy.

Bạn gõ vào ô B1 dòng lệnh sau:

=TEXT(“2/1/2010“,”dd/MM/yyyy”) -> 02/01/2010

Nếu bạn có thắc mắc gì về cách dùng hàm TEXT có thể comment phía dưới bài viết để chúng tôi hỗ trợ bạn nhé !

CLOSE
CLOSE