1

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Để lập tờ khai thuế môn bài cho năm 2015, trước tiên bạn cần tải Mẫu tờ khai thuế Môn bài 2015 – Mẫu số: 01/MBAI mới nhất theo Thông tư 156.
Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết

Cách lập tờ khai thuế Môn bài cho năm 2015.

Mẫu số: 01/MBAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ..2015..

[02]  Lần đầu   *             [03]  Bổ sung lần thứ  2

[04] Người nộp thuế :…………………Công ty kế toán Hà Nội…………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………..123456789……………………………….

[06] Địa chỉ:  ……..P3A, Chung cư 39 Nguyễn Trãi, số 19 Nguyễn Trãi ……………..

[07] Quận/huyện: ….Thanh Xuân… [08] Tỉnh/Thành phố: ………Hà Nội……..

[09] Điện thoại: …0989.233.284..  [10] Fax: .0466.846.132.. [11] Email: .hotroketoan68@gmail.com

[12] Đại lý thuế (nếu có) :…….Mục dành cho đại lý thuế  nên kế toán không cần ghi………

[13] Mã số thuế: ……..Mục dành cho đại lý thuế  nên kế toán không cần ghi……………

[14] Địa chỉ:  …………Mục dành cho đại lý thuế  nên kế toán không cần ghi………….

[15] Quận/huyện: …..không cần ghi…. [16] Tỉnh/Thành phố: ……..không cần ghi…….

[17] Điện thoại: …không cần ghi…..  [18] Fax: …không cần ghi.. [19] Email: ..không cần ghi..

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:……không cần ghi…………ngày ………không cần ghi……

x  [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng

Bậc môn bài

Mức thuế môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1Người nộp thuế môn bài…….Công ty kế toán Hà Nội………[22]18041.800.00041.000.000
2Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương(ghi rõ tên, địa chỉ)

Công ty kế toán Hà Nội tại Cầu Giấy…………………..

P607 toàn tháp B, số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội………..

[23]
3Tổng số thuế môn bài phải nộp[24]1.000.000

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                                                 ….,Ngày……… tháng……….. năm……….

      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

Chi tiết cụ thể cách ghi tờ khai thuế Môn bài trong từng chỉ tiêu như sau:

[01] Kỳ tính thuế: Cơ sở kinh doanh phải ghi rõ năm tính thuế môn bài. VD: 2015
[02]  Lần đầu: Đánh dấu “x” nếu là tờ khai lần đầu.
[03]  Bổ sung lần thứ: 
+ Nếu Người nộp thuế khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần điền chỉ tiêu này.
+ Điền lần thứ mấy nếu công ty đã từng kê khai những năm trước rồi.
[04] Người nộp thuế: 
+ Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.
+ Nếu là trụ sở chính thì ghi tên của trụ sở chính.
+ Nếu là chi nhánh ở khác địa phương với trụ sở chính phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động thì ghi theo tên chi nhánh.
[05] Mã số thuế: Ghi theo mã số thuế đầy đủ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.
[06] Địa chỉ:
+ Ghi theo địa chỉ của cơ sở kinh doanh trên giấy phép ĐKKD để kê khai và nộp thuế môn bài.
+ Mục này chỉ ghi địa chỉ đến cấp phường, (xã).
[07] Quận/huyện: Ghi tên quận (huyện) của công ty
[08] Tỉnh/Thành phố: Ghi tên tỉnh (thành phố) của công ty
[09] Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty
[10] Fax: Điền số Fax của công ty (nếu có)
[11] Email: Điền email chính của công ty dùng để liên lạc với cơ quan thuế khi cần
Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:
[12] Đại lý thuế (nếu có):………….. Bỏ qua
[13] Mã số thuế: …………………….. Bỏ qua………
[14] Địa chỉ:  …………………… Bỏ qua……….
[15] Quận/huyện: …… Bỏ qua…..
[16] Tỉnh/Thành phố: …… Bỏ qua………
[17] Điện thoại: ……… Bỏ qua…..
[18] Fax: ……. Bỏ qua……
[19] Email: .. Bỏ qua…….
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:……….. Bỏ qua………….ngày ……….. Bỏ qua……….
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)
– Nếu lập khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.
– Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.
Các chỉ tiêu trong bảng:
[22] Người nộp thuế môn bài:
+ Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.
+ Nếu là trụ sở chính thì ghi tên của trụ sở chính.
+ Nếu là chi nhánh ở khác địa phương với trụ sở chính phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động thì ghi theo tên chi nhánh.
(Giống chỉ tiêu [04])
[23] Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):
– Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.
– Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính  thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh… hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.
[24] Tổng số thuế môn bài phải nộp: Ghi tổng số tiền phải nộp.
Với các cột:
Cột “Mã chỉ tiêu” là mã của bậc thuế môn bài
Cột “Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng”: Ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.
Cột “Bậc môn bài” ghi bậc thuế Môn bài của đơn vị mình (căn cứ vào vốn đăng ký kinh doanh để tra ra)
Cột “Mức thuế môn bài” Số tiền thuế Môn bài phải nộp căn cứ vào Bậc thuế môn bài của doanh nghiệp mình
Chú ý:  Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:
– Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.
– Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của cơ sở kinh doanh.
– Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *