KẾ TOÁN THUẾ
Hóa đơn bán hàng trực tiếp
Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh

Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể,  hộ khoán, cửa hàng kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo luật thuế mới nhất, gồm: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN. I. Cách...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Phần mềm HTKK mới nhất
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.4 mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.4 mới nhất

Ngày 06/05/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.4, đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất miễn phí cho các Doanh nghiệp, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK)...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế môn bài - Các Thuế khác
Hướng dẫn kê khai – Hồ sơ kê khai thuế khoán

Hướng dẫn kê khai – Hồ sơ kê khai thuế khoán

Hướng dẫn cách làm hồ sơ kê khai thuế khoán năm 2015 mới nhất theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. 1. Hồ sơ khai thuế khoán:   – Hộ nộp thuế khoán:...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế nhà thầu

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu...

Xem thêm
Các bài viết khác: