1
KẾ TOÁN THUẾ
Hóa đơn bán hàng trực tiếp
Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Thời gian vừa qua rất nhiều bạn gửi câu hỏi về Công ty thắc mắc về việc hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng sẽ làm rõ vấn đề này để các bạn...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế môn bài - Các Thuế khác
Hướng dẫn kê khai – Hồ sơ kê khai thuế khoán

Hướng dẫn kê khai – Hồ sơ kê khai thuế khoán

Hướng dẫn cách làm hồ sơ kê khai thuế khoán năm 2015 mới nhất theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. 1. Hồ sơ khai thuế khoán:   – Hộ nộp thuế khoán:...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Thuế nhà thầu

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu...

Xem thêm
Các bài viết khác: