Các mức xử phạt vi phạm Thuế

Các hành vi vi phạm hành chính về thuế theo TT 166

Theo Khoản 3 điều 1 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Các hành vi vi phạm

Xem thêm

Mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế 2017

Theo Điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về: Mức xử phạt đối với hành vi

Xem thêm

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo TT 166

Theo điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Các hình thức xử phạt vi phạm

Xem thêm

Tình tiết giảm nhẹ – tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

Theo điều 9, 10 Luật xử lý vi phạm hành chính – Luật số 15/2012/QH13 quy định về Tình tiết

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế năm 2017 theo TT 166

Theo Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về: Mức xử phạt đối với hành

Xem thêm

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Như thế nào là hành vi trốn thuế? Các hành vi trốn thuế của Doanh nghiệp như thế nào? Mức

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2017 theo TT 10

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, mức phạt làm sai báo cáo sử dụng hóa đơn

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn

Theo điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Mức phạt chậm nộp, không lập thông

Xem thêm

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định các mức phạt khi làm mất

Xem thêm

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài,

Xem thêm