1
Các mức xử phạt vi phạm Thuế

Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính (Áp dụng từ ngày 15/12/2016) cụ thể như sau: MỨC PHẠT HÀNH VI VI PHẠM Phạt cảnh

Xem thêm

Mất hóa đơn bị cướp giật có xác nhận sẽ không xử phạt

Nếu bị mất hóa đơn GTGT (liên 2: giao khách hàng) nhưng bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt: Đó là quy định theo Công văn 4926/TCT-CS ngày 20/11/2015 của Tổng

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài 2018

Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2018? Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13: Từ ngày 1/7/2016

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, không lập hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung, không đúng mẫu BCTC. Mức phạt hạch toán sai Tài khoản, không đúng theo hệ thống tài khoản kế toán theo quy

Xem thêm

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như: Vi phạm về Chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, Báo cáo tài chính, tài liệu kế toán, bổ nhiệm kế toán

Xem thêm

Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Quy định mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán như: Lập sai chứng từ kế toán, không đủ số liên; Chữ ký không thống nhất; Ký bằng mực màu đỏ; Không có chữ ký; Tẩy xoá, sửa chữa

Xem thêm

Mức phạt vi phạm quy định về sổ sách kế toán

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán như: Lập sai sổ sách kế toán; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, giám đốc; Không in sổ kế toán ra giấy;

Xem thêm