Hóa đơn giá trị gia tăng

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực

Xem thêm

Các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn theo TT 39

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn

Xem thêm

Văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn theo Thông tư 39

Theo điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Quy định về việc ủy nhiệm lập hóa

Xem thêm

Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý

Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Đó là câu hỏi của nhiều bạn

Xem thêm

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Theo Thông tư  39/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC quy định: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán

Xem thêm

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT, các trường hợp phải hủy hóa đơn, hồ sơ hủy hóa đơn theo mẫu

Xem thêm

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Kế toán

Xem thêm

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết từng trường hợp

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai

Xem thêm

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu năm 2018

Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa

Xem thêm