1
Hóa đơn giá trị gia tăng

Quy định về chữ ký trên hóa đơn GTGT, điện tử, bán hàng

Những quy định về chữ ký trên hóa đơn trên hóa đơn GTGT, điện tử, bán hàng như: Có cần phải ký sống trên hóa đơn? Chữ ký trên hóa đơn có phải ký sống không? Hóa đơn phải có

Xem thêm

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý – Tháng

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26-A trên  phần mềm HTKK mới nhất, cách ghi các chi tiêu chi tiết như: Cột sử dụng, xoá bỏ, huỷ … Thời hạn nộp báo

Xem thêm

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra

Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT (đỏ, VAT) chi tiết: Xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2), xử lý mất hóa đơn đầu ra, cách làm báo cáo mất hóa đơn – Mức phạt

Xem thêm

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế, doanh thu

Viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, sai sót như thế nào? kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót như: Điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT, doanh thu, số lượng hàng

Xem thêm

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ… Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: 1.

Xem thêm

Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT – Cách viết hóa đơn

Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT phải xử lý thế nào? Kê khai thuế GTGT như nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hóa đơn khi khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn. – Theo điều

Xem thêm

Hóa đơn ghi sai MST, tên hàng hóa, tên Cty, địa chỉ – Cách xử lý

Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… phải xử lý thế nào? Đó là vướng mắc chung của nhiều

Xem thêm

Cách phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn trên BC THSDHD

Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có rất nhiều bạn đang vướng mắc giữa 2 cột XÓA BỎ và HỦY hóa đơn, Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách ghi cột xóa bỏ và hủy

Xem thêm

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT mới nhất

Những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng khi bán hàng hoá, dịch vụ, xây dựng, xây lắp …. theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC mới nhất hiện nay: 1.

Xem thêm

Hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền…

Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tiền thuế, thuế suất, đơn giá…(những sai

Xem thêm