1
Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng

Hóa đơn chưa thông báo phát hành đã sử dụng thì có bị phạt không, hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không. Kế toán Thiên

Xem thêm

Cách viết hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng khách hàng – công nhân viên, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế

Xem thêm

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không? Hóa đơn điện tử có cần chữ ký người mua hàng? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn và những chú

Xem thêm

Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

Bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn có bắt buộc phải có chữ ký của người mua hay không? Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, FAX theo mẫu quy định tại

Xem thêm

Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng, nhiều dòng

Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn (Cách viết hoá đơn nhiều trang –

Xem thêm

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC: Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ

Xem thêm

Các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn theo TT 39

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể như sau:   1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán

Xem thêm

Văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn theo Thông tư 39

Theo điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Quy định về việc ủy nhiệm lập hóa đơn cụ thể như sau:  a. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn:  –

Xem thêm

Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý

Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách nhận biết hóa đơn hợp lệ, hợp pháp,

Xem thêm

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Theo Thông tư  39/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC quy định: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập cụ thể như sau:   1. Nội

Xem thêm