1
Hóa đơn giá trị gia tăng

Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX

Bán hàng qua điện thoại trên hoá đơn có bắt buộc phải có chữ ký của người mua hay không? Hướng dẫn cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng internet, FAX theo mẫu quy định tại

Xem thêm

Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng, nhiều dòng

Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn (Cách viết hoá đơn nhiều trang –

Xem thêm

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng theo hình thức kê khai trực tuyến và kê khai trực tiếp theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC: Theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ

Xem thêm

Các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn theo TT 39

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể như sau:   1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán

Xem thêm

Văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn theo Thông tư 39

Theo điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Quy định về việc ủy nhiệm lập hóa đơn cụ thể như sau:  a. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn:  –

Xem thêm

Cách nhận biết hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ, hợp lý

Hóa đơn GTGT như thế nào là hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách nhận biết hóa đơn hợp lệ, hợp pháp,

Xem thêm

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Theo Thông tư  39/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC quy định: Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và các nội dung không bắt buộc trên hóa đơn đã lập cụ thể như sau:   1. Nội

Xem thêm

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT, các trường hợp phải hủy hóa đơn, hồ sơ hủy hóa đơn theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.   Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài

Xem thêm

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng

Xem thêm

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết từng trường hợp

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai

Xem thêm