1
Hóa đơn giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT, các trường hợp phải hủy hóa đơn, hồ sơ hủy hóa đơn theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.   Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài

Xem thêm

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại – giảm giá hàng bán

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng

Xem thêm

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai chi tiết từng trường hợp

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai

Xem thêm

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu năm 2018

Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách làm thủ

Xem thêm