Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.4 mới nhất

Ngày 06/05/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.4, đây là phần mềm hỗ trợ

Xem thêm

HTKK 4.0.3 và HTKK 3.8.4 ngày 06/05/2018

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế qua mạng chính thức do Tổng Cục

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.2 mới nhất hiện nay

  Ngày 26/03/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.3 mới nhất

Ngày 17/04/2014 TỔNG CỤC THUẾ đã thông báo về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.4

Ngày 22/07/2014 Tổng cục thuế đã năng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5

Ngày 25/08/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc Nâng cấp Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5,

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.0 mới nhất năm 2015

Ngày 05/01/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp Phần mềm HTKK 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.1 mới nhất năm 2015

Ngày 27/03/2015 Tổng cục Thuế đã thông báo về việc nâng cấp lên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.2 nâng cấp ngày 15/07/2015

Phần mềm HTKK 3.3.2 được Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 15/07/2015 , cùng với ứng dụng Khai thuế

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.3 ngày 18/08/2015

Ngày 18/08/2015 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.3.3, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản

Xem thêm