1
Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.0.7 mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.0.7 đây là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay của Tổng cục thuế được nâng cấp vào ngày 25/09/2018. Tải phần mềm HTKK 4.0.7 miễn phí về tại đây: Ngày 25/09/2018 TỔNG

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.0.8 mới nhất 2018

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.0.8 và 3.8.7, đây là phần mềm HTKK mới nhất ngày 12/10/2018 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.0.8 và 3.8.7 tại đây. Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.6 và 4.0.6 mới nhất ngày 24/08/2018

Phần mềm HTKK 4.0.6 và phần mềm HTKK 3.8.6 là 2 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 24/08/2018. Các bạn Tải phần mềm HTKK 3.8.6 – 4.0.6 miễn phí

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.5 và 4.0.4 mới nhất ngày 25/06/2018

Phần mềm HTKK 3.8.5 và 4.0.4 đây là 2 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 25/06/2018. Tải phần mềm HTKK 3.8.5 và 4.0.4 miễn phí về tại đây:

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.4 mới nhất

Ngày 06/05/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.4, đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất miễn phí cho các Doanh nghiệp, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK)

Xem thêm

HTKK 4.0.3 và HTKK 3.8.4 ngày 06/05/2018

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế qua mạng chính thức do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam với

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.2 mới nhất hiện nay

  Ngày 26/03/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.2, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.3 mới nhất

Ngày 17/04/2014 TỔNG CỤC THUẾ đã thông báo về việc: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.2.4

Ngày 22/07/2014 Tổng cục thuế đã năng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.5 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5

Ngày 25/08/2014 Tổng cục thuế đã thông báo về việc Nâng cấp Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.5, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0  đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo

Xem thêm