1
Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.1 mới nhất 2019

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.1.1 mới nhất ngày 2/1/2019 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.1.1 miễn phí tại đây, phần mềm kê khai thuế mới nhất năm 2019. Ngày 02/01/2019 Tổng Cục thuế thông

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.2 mới nhất 2019

Phần mềm HTKK 4.1.2 mới nhất ngày 2/1/2019 của Tổng cục thuế. Đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.2 mới nhất 2019. Download phần mềm HTKK 4.12 miễn phí tại đây. Ngày 16/01/2019 Tổng cục thuế

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ thuế HTKK 4.0.9 mới nhất 2018

Phần mềm HTKK 4.0.9 là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế, được nâng cấp ngày 01/12/2018. Các bạn download phần mềm HTKK mới nhất tại đây: Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.0 mới nhất 2018

Phần mềm hỗ trợ kê khai 4.1.0 mới nhất ngày 11/12/2018 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.1.0 miễn phí tại đây: Phần mềm kê khai thuế mới nhất hiện nay. Thông báo về việc Nâng cấp ứng

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.0.7 mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.0.7 đây là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay của Tổng cục thuế được nâng cấp vào ngày 25/09/2018. Tải phần mềm HTKK 4.0.7 miễn phí về tại đây: Ngày 25/09/2018 TỔNG

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.0.8 mới nhất 2018

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.0.8 và 3.8.7, đây là phần mềm HTKK mới nhất ngày 12/10/2018 của Tổng cục thuế. Tải phần mềm HTKK 4.0.8 và 3.8.7 tại đây. Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.6 và 4.0.6 mới nhất ngày 24/08/2018

Phần mềm HTKK 4.0.6 và phần mềm HTKK 3.8.6 là 2 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 24/08/2018. Các bạn Tải phần mềm HTKK 3.8.6 – 4.0.6 miễn phí

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.5 và 4.0.4 mới nhất ngày 25/06/2018

Phần mềm HTKK 3.8.5 và 4.0.4 đây là 2 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 25/06/2018. Tải phần mềm HTKK 3.8.5 và 4.0.4 miễn phí về tại đây:

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.4 mới nhất

Ngày 06/05/2018 Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.4, đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất miễn phí cho các Doanh nghiệp, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK)

Xem thêm

HTKK 4.0.3 và HTKK 3.8.4 ngày 06/05/2018

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế qua mạng chính thức do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam với

Xem thêm