1
Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm HTKK 3.3.6 mới nhất ngày 11/3/2016

Ngày 11/3/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK 3.1.7),  ứng dụng dạng XML (iTaxViewer 1.1.4) đáp ứng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.7 mới nhất ngày 16/3/2016

Ngày 16/03/2016 Tổng cục thuế đã thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.7, ứng dụng iHTKK 3.1.8,  phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.4 đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính và

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất ngày 12/8/2016

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất năm 2016 được Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 12/8/2016, cùng với đó là ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0:         Ngày 12/8/2016 Tổng cục thuế

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016

Phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016 của Tổng cục thuế, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0…   Ngày 23/09/2016 Tổng cục thuế

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất ngày 11/11/2016

Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.1 mới nhất ngày 11/11/2016 của Tổng cục thuế. TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng

Xem thêm

Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân QTTNCN 3.3.1 mới nhất 2017

Phần mềm đăng ký mã số thuế QTTNCN 3.3.1 là phiên bản mới nhất ngày 06/1/2017 dành cho Doanh nghiệp chi trả thu nhập, thay thế phần mềm QTTNCN 3.3.0   I. Yêu cầu trang thiết bị máy tính. –

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.2 mới nhất ngày 7/4/2017

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.2 mới nhất của Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 7/4/2017, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2, nhằm đáp ứng yêu cầu Quyết toán thuế

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.3 mới nhất

Ngày 05/05/2017 Tổng cục thuế đã thông báo về việc nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.4.3 (Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế) và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.4.3. Download HTKK 3.4.3 miễn phí: Thông báo về việc

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất 13/6/2017

Ngày 13/06/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.4.4, đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5. Các bạn tải phần

Xem thêm

Phần mềm hỗ kê khai thuế HTKK 3.4.5

Ngày 26/6/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp Phần mềm HTKK 3.4.5. Phần mềm hỗ kê khai thuế HTKK 3.4.5 và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.4.6. Download phần mềm HTKK 3.4.5 tại đây: – Nâng cấp ứng dụng

Xem thêm