1
Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm HTKK 3.4.2 mới nhất ngày 7/4/2017

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.2 mới nhất của Tổng cục thuế nâng cấp vào ngày 7/4/2017, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2, nhằm đáp ứng yêu cầu Quyết toán thuế

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.3 mới nhất

Ngày 05/05/2017 Tổng cục thuế đã thông báo về việc nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.4.3 (Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế) và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.4.3. Download HTKK 3.4.3 miễn phí: Thông báo về việc

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất 13/6/2017

Ngày 13/06/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.4.4, đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay, cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5. Các bạn tải phần

Xem thêm

Phần mềm hỗ kê khai thuế HTKK 3.4.5

Ngày 26/6/2017 Tổng cục thuế đã nâng cấp Phần mềm HTKK 3.4.5. Phần mềm hỗ kê khai thuế HTKK 3.4.5 và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.4.6. Download phần mềm HTKK 3.4.5 tại đây: – Nâng cấp ứng dụng

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.6 mới nhất 2017

Phần mềm HTKK 3.4.6, đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay của Tổng cục thuế được nâng cấp ngày 4/8/2017. Tải phẩn mềm HTKK 3.4.6 về tại đây: TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v:

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.0 mới nhất ngày 10/11/2017

Phần mềm HTKK 3.8.0 mới nhất ngày 10/11/2017 của Tổng cục thuế, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0 và ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.8.1 mới nhất

Phần mềm HTKK 3.8.1 mới nhất ngày 12/01/2018 của Tổng cục thuế là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất, các bạn có thể tải ứng dụng HTKK 3.8.1 miễn phí về tại đây nhé. Nâng cấp ứng

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất ngày 23/3/2018

Phần mềm HTKK 3.8.2 của Tổng cục thuế nâng cấp ngày 23/3/2018, đây là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay, đáp ứng mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133. Tải Phần mềm HTKK 3.8.2 về tại đây:

Xem thêm

Phần mềm HTKK 4.0 mới nhất ngày 12/04/2018

Phần mềm HTKK 4.0 mới nhất ngày 12/04/2018 của Tổng cục thuế. Đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế dành cho người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Thái Bình các Chi cục Thuế trực thuộc quản

Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất ngày 21/04/2018

Phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất ngày 21/04/2018 của Tổng cục thuế. Đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay và áp dụng cho tất cả các DN trên Toàn quốc. Tải phần mềm HTKK

Xem thêm