1
Thuế giá trị gia tăng

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo quý – tháng

Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất. Mẫu 01/GTGT dành cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.  Bạn lưu ý: Phải

Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và 219/2013/TT- BTC:

Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất, chi tiết từng chỉ tiêu trên tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu. Chú ý: – Mẫu 04/GTGT Tờ khai

Xem thêm

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc theo quý, cách kê khai thuế GTGT theo PP Khấu trừ hoặc Trực tiếp… theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 219/2013/TT- BTC, Thông tư 119/2014/TT- BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và theo Luật số

Xem thêm

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2017 mới nhất

Theo Điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể như sau: 1. Hoá đơn phải hợp pháp: – Là hóa

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế

Hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm kê khai như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách kê khai hóa đơn điều chỉnh doanh thu, hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra, đầu vào…  1. Cách

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế GTGT. Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cách kê

Xem thêm

Không cần phải nộp mẫu 06/GTGT đăng ký pp khấu trừ

Theo Công văn 4253/TCT-CS ngày 20/09/2017 của Tổng cục thuế -> Kể từ ngày 05/11/2017 DN không cần phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT phương pháp khấu trừ đối với DN mới thành lập và

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại, phần này sẽ được hướng dẫn cách kê khai hàng bán bị trả lại trên Tờ khai 01/GTGT đối với cả bên

Xem thêm

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2018

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2018, các trường hợp được hoàn thuế GTGT như Dự án đầu tư – Hàng xuất khẩu, Điều kiện hoàn thuế GTGT theo các quy định mới nhất hiện hành

Xem thêm