Thuế giá trị gia tăng

Cách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT theo quý – tháng

Hướng dẫn cách lập tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK

Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên GTGT,

Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK mới

Xem thêm

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng và theo quý

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc theo quý, cách kê khai thuế GTGT theo PP Khấu

Xem thêm

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2017 mới nhất

Theo Điều 15 Thông tư Số 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế

Hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm kê khai như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách kê

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi

Xem thêm

Không cần phải nộp mẫu 06/GTGT đăng ký pp khấu trừ

Theo Công văn 4253/TCT-CS ngày 20/09/2017 của Tổng cục thuế -> Kể từ ngày 05/11/2017 DN không cần phải nộp

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Ở bài viết trước các bạn đã được hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán trả lại, phần này

Xem thêm

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất năm 2018

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất năm 2018, các trường hợp được hoàn thuế GTGT như Dự

Xem thêm