1
Thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 của Tổng cục thuế

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2014. Đây là tài liệu của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 (Ban hành ngày 05/03/2015). NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN

Xem thêm

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Theo điều 24 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký thuế TNCN cụ thể như sau:  1. Đối tượng phải đăng ký thuế TNCN:  Theo quy định tại Điều 27

Xem thêm

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2017 theo TT 111

Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh doanh, tiền lương, tiền công cụ thể như sau:   I. Cách xác định thu nhập

Xem thêm

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập thuế TNCN

Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:   – Chi phí hợp lý được trừ

Xem thêm

Tiền thưởng, phụ cấp có chịu thuế TNCN, có được tính chi phí hợp lý

Tiền thưởng, phụ cấp, hỗ trợ nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Những khoản tiền thưởng, phụ cấp có tính thuế TNCN không? Kế toán Hà Nội xin giải đáp các vướng

Xem thêm

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2017 mới nhất theo TT 111

Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính đã quy định rất rõ: Các khoản giảm trừ gia cảnh thuế TNCN cũng như các mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc:

Xem thêm

Quy định phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2017

Quy định mức phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2017 mới nhất theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cụ thể như sau:  Trước kia:Theo Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 quy định:

Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, các khoản thu nhập không tính thuế TNCN năm 2017 được quy định cụ thể tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính như sau:  

Xem thêm

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, trúng thưởng, quà

Xem thêm

Cách tính thuế GTGT, TNCN cho hộ kinh doanh khoán

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN, GTGT cho hộ kinh doanh cá thể, hộ khoán, cửa hàng kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính. 1. Nguyên tắc áp dụng a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương

Xem thêm