Thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 của Tổng cục thuế

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2014. Đây là tài liệu của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế Thu

Xem thêm

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Theo điều 24 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký

Xem thêm

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2017 theo TT 111

Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách xác định thu nhập chịu

Xem thêm

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập thuế TNCN

Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản chi phí hợp lý

Xem thêm

Tiền thưởng, phụ cấp có chịu thuế TNCN, có được tính chi phí hợp lý

Tiền thưởng, phụ cấp, hỗ trợ nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Xem thêm

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2017 mới nhất theo TT 111

Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính đã quy định rất rõ: Các khoản giảm

Xem thêm

Quy định phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2017

Quy định mức phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2017 mới nhất theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao

Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, các khoản thu nhập không tính thuế TNCN năm 2017 được quy

Xem thêm

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế

Xem thêm

Cách tính thuế GTGT, TNCN cho hộ kinh doanh khoán

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN, GTGT cho hộ kinh doanh cá thể, hộ khoán, cửa hàng kinh doanh theo

Xem thêm