1
Kế toán bán hàng

Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán đang gặp phải. Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán hàng

Xem thêm

Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133

Hướng dẫn cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ, hàng bán bị trả lại, hàng chiết khấu thương mại nhận được, giảm giá hàng bán. trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho…theo Thông tư 200 và

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…Công ty kế

Xem thêm

Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo Thông tư 133 và 200. Cách hạch toán hàng được nhận khuyến mãi. Quy định về

Xem thêm

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là

Xem thêm

Cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá hàng bán

Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá hàng bán theo Thông tư 200 và 133, quy định về khoản chiết khấu thương mại, cách hạch toán chiết khấu thương mại khi mua hàng, bán hàng

Xem thêm

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho, mua hàng bán ngay giao tay ba theo Thông tư 200 và

Xem thêm

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

TSCĐ, Hàng mua – bán trả chậm, trả góp hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán hàng mua – bán trả góp, trả chậm theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Xem thêm

Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi

Theo mục 2 Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định về chương trình khuyến mãi cũng như thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi cụ thể như sau:  1. Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng

Xem thêm

Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá

Hướng dẫn cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, cách kê khai thuế và cách hạch toán hoa hồng đại lý được hưởng, hàng gửi đại lý bán theo đúng quy định hiện

Xem thêm