Kế toán bán hàng

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách

Xem thêm

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

TSCĐ, Hàng mua – bán trả chậm, trả góp hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng

Xem thêm

Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi

Theo mục 2 Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định về chương trình khuyến mãi cũng như thủ tục đăng ký chương

Xem thêm

Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá

Hướng dẫn cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, cách kê khai thuế

Xem thêm