Kế toán kho

Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công trình xây dựng

Quy định về trích lập trích lập các khoản dự phòng như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ

Xem thêm

Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý

Hàng hóa thừa – thiếu chờ xử lý phải hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều

Xem thêm

Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200

Ở phần trước kế toán Hà Nội đã hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ, bài

Xem thêm

Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

Hàng năm khoản chi phí: Hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên

Xem thêm

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Không cân đối được đầu ra, đầu vào dẫn đến việc hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, hoặc

Xem thêm

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

Điều kiện, nguyên tắc và cách hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như thế nào?

Xem thêm

Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Đó là câu

Xem thêm

Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200

Hàng tồn kho là gì? Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau

Xem thêm

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì hạch

Xem thêm

Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm

Khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm thì xử

Xem thêm