1
Kế toán kho

Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công trình xây dựng

Quy định về trích lập trích lập các khoản dự phòng như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp, tổn thất các khoản đầu tư

Xem thêm

Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý

Hàng hóa thừa – thiếu chờ xử lý phải hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán trẻ. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử

Xem thêm

Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200

Ở phần trước kế toán Hà Nội đã hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ, bài viết này các bạn sẽ được hướng dẫn cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133

Xem thêm

Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

Hàng năm khoản chi phí: Hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên …chiếm 1 tỷ lệ không hề nhỏ trong Doanh nghiệp. Bài viết này Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn

Xem thêm

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Không cân đối được đầu ra, đầu vào dẫn đến việc hàng tồn kho bị âm trên sổ sách, hoặc đầu vào thì có nhưng khi bán lại không xuất hoá đơn dẫn đến việc trong kho thì âm hàng

Xem thêm

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

Điều kiện, nguyên tắc và cách hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo Thông tư

Xem thêm

Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ các phương

Xem thêm

Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200

Hàng tồn kho là gì? Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau như: Phương pháp bình quân gia quyền, thực tế đích danh, nhập trước, xuất trước, nhập sau xuất trước… theo

Xem thêm

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì hạch toán như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm:  Mô tả

Xem thêm

Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm

Khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm thì xử lý thế nào? Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện

Xem thêm