1
Kế toán kho

Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Khi hóa đơn về trước nhưng hàng chưa về thì hạch toán như thế nào? Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau:  Mô tả nghiệp vụ: – Trường

Xem thêm