1
Kế toán Xuất – Nhập khẩu

Cách hạch toán hàng nhập khẩu – Thuế nhập khẩu

Hướng dẫn cách hạch toán tỷ giá hàng nhập khẩu, cách hạch toán hàng nhập khẩu – hạch toán thuế nhập khẩu, cách xác định giá trị hàng nhập khẩu theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.  

Xem thêm

Bỏ hóa đơn xuất khẩu sử dụng hóa đơn thương mại thay thế

Kể từ ngày 14/8/2014 theo Công văn số 11352/BTC-TCHQ của Bộ tài chính quy định: Sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và dùng hóa đơn

Xem thêm

Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Theo Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường cụ thể như sau:   Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa

Xem thêm

Biểu thuế xuất khẩu năm 2017 theo Thông tư 182

Biểu thuế xuất khẩu mới nhất 2017 theo danh mục mặt hàng chịu thuế sẽ áp dụng theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:   1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục

Xem thêm

Cách hạch toán hàng xuất khẩu – Tỷ giá ghi nhận doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu? theo tỷ giá nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất khẩu, xác định tỷ giá ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu… Xem thêm: Biểu

Xem thêm

Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Xem thêm

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu năm 2017 theo TT 219

Theo Điều 16 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: Quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu cụ thể như sau: Xem thêm: Cách hạch toán

Xem thêm

Cách viết hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT hàng xuất khu thuế quan (chế xuất), cách viết hóa đơn thương mại khi xuất khẩu hàng ra nước ngoài: – Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC thì từ ngày 01/6/2014

Xem thêm

Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu

Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán mới ra trường có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế. Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ những lưu

Xem thêm