Kế toán Xuất – Nhập khẩu

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu năm 2017 theo TT 219

Theo Điều 16 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: Quy định về điều kiện khấu trừ,

Xem thêm

Cách viết hóa đơn GTGT hàng xuất khẩu

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT hàng xuất khu thuế quan (chế xuất), cách viết hóa đơn thương mại

Xem thêm

Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu

Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán mới ra trường có sự hình dung rõ hơn về công

Xem thêm