1
Kỹ năng làm kế toán tổng hợp

Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính nhanh và chính xác

Rất nhiều bạn kế toán trả khi lên được báo cáo tài chính nhưng lại không biết là đúng hay sai, và nếu có phát hiện sai thì không biết phải xử lý như thế nào? Kế toán Thiên Ưng

Xem thêm

Cách hạch toán mua – bán Voucher phiếu quà tặng

Phát hành Voucher, bán phiếu quà tặng có phải xuất hóa đơn không? Cách hạch toán chi phí mua voucher, cách hạch toán bán voucher, phiều quà tặng…   Rất nhiều DN đang có vướng mắc khi DN đi mua

Xem thêm

Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là gì? Quy định, cách hạch toán như thế nào? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn: Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cách hạch toán hợp

Xem thêm

Chi phí mua nhà cho nhân viên, Giám đốc ở có được hợp lý

Chi phí mua nhà cho nhân viên, lãnh đạo, chuyên gia nước ngoài ở có được đưa vào chi phí, có được trích khấu hao TSCĐ không? Thuế GTGT có được khấu trừ không? Kế toán Thiên Ưng xin giải

Xem thêm

Kinh nghiệm sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán hợp lý

Sắp xếp hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán sao cho hợp lý, thuận lợi cho việc lưu trữ, tìm kiếm và quyết toán thuế sau này là điều mà không phải bạn kế toán viên nào cũng làm

Xem thêm

Cách xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo TT 200 và 133

Nợ phải thu khó đòi hạch toán vào tài khoản nào? Cách hạch toán xóa sổ khoản nợ phải thu khó đói? Bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán khoản nợ phải thu khó

Xem thêm

Cách hạch toán hàng gửi đi – nhận gia công theo TT 133 và 200

Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào? Nhận hàng gia công hạch toán như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đi – nhận gia công chi tiết theo

Xem thêm

Thời hạn góp vốn của công ty TNHH 1 – 2 thành viên, Cổ phần năm 2017

Thời hạn góp vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, mức phạt khi không góp đủ vốn điều lệ… theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban

Xem thêm

Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT, doanh thu

Hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm hạch toán như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT chi tiết đối với cả bên mua và bên bán. Chú

Xem thêm

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động

Hóa đơn đầu vào của Doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động xử lý như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn xử lý những hóa đơn của Công ty bỏ trốn, công ty ngừng hoạt động, công

Xem thêm