1
Kỹ năng làm kế toán tổng hợp

Hóa đơn tiền điện, nước mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí?

Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà lại mang tên chủ nhà có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN? Có được khấu trừ thuế GTGT không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn

Xem thêm

Vé cước phí đường bộ có được khấu trừ thuế GTGT không?

Cước phí đường bộ hạch toán vào tài khoản nào? Vé thu phí đường bộ có được khấu trừ thuế GTGT không? Vé cước đường bộ có được coi là hóa đơn? Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các

Xem thêm

Thu hộ chi hộ có phải xuất hóa đơn không?

Thu hộ, chi hộ có phải xuất hóa đơn không? Có phải kê khai thuế GTGT không? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn chi tiết về kế toán khoản phải thu hộ, chi hộ, cách hạch toán khoản thu

Xem thêm

Cách viết giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07a/NS

Hướng dẫn cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC (Đây là mẫu C1-07/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất hiện nay). – Khi phát hiện viết sai giấy nộp tiền vào

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, kho, xưởng

Chi phí tiền thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng … hạch toán như thế nào? Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách hạch toán tiền thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng … (thuê tài sản) chi tiết

Xem thêm

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Siêu nhỏ

Quy định về Doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ như: Tiêu chí xác định xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực hoạt động, đặc điểm của Doanh nghiệp, tài liệu chứng minh doanh nghiệp siêu nhỏ,

Xem thêm

Chi phí trước khi thành lập Doanh nghiệp thanh toán qua bên thứ 3

Những khoản chi phí phát sinh trước khi thành lập DN nhưng thanh toán ủy quyền qua bên thứ 3 có được khấu trừ và đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Kế toán Hà Nội xin

Xem thêm

Cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT 200

Hướng dẫn cách hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 200 gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại  Theo điều 81 Thông tư 200 quy định:  1. Các

Xem thêm

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính

BCTC làm sai là việc thường gặp của các DN và để nộp lại BCTC mới thay thế cho cơ quan thuế thì các DN cần phải có Công văn giải trình nộp lại báo cáo tài chính. Kế toán

Xem thêm

Cách hạch toán chi phí lãi vay phải trả

Việc trả lãi vay có thể theo định kỳ, trả trước, trả sau… Tuỳ từng trường hợp mà cách hạch toán chi phí lãi vay cũng khác nhau. Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán chi phí

Xem thêm