1
Tài sản cố định – CCDC

Xử lý Tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản xuất

Tài sản cố định hình thành do DN tự xây dựng, sản xuất khi hoàn thành có phải lập hóa đơn? Cách hạch toán tài sản cố định tự xây dựng cơ bản, Thủ tục đối với TSCĐ tự xây

Xem thêm

Cách hạch toán khi mua TSCĐ – trích khấu hao TSCĐ

Cách hạch toán khi mua tài sản cố định, cách hạch toán trích khấu tài sản cố định, cách hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định, hạch toán khi tăng TSCĐ theo Thông tư 200 và Thông

Xem thêm

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định (Ô tô…) được đưa vào nguyên giá của TSCĐ tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, sau thời điểm này sẽ đưa vào chi

Xem thêm

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ mua về hạch toán như thế nào, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ hạch toán như thế nào? Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán phân bổ công cụ

Xem thêm

Tải sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao?

Tải sản cố định Không sử dụng có được trích khấu hao? Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định chưa sử dụng. Khoản chi phí khấu hao của TSCĐ chưa sử dụng có được trừ

Xem thêm

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 là Công cụ dụng cụ. Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách tính và phân bổ công cụ dụng

Xem thêm

Cách hạch toán – kê khai hóa đơn mua xe ô tô trên 1,6 tỷ

Mua xe ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ thì hạch toán như thế nào? Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách hạch toán và kê khai hóa đơn mua xe ô tô trên 1,6 tỷ,

Xem thêm

Thủ tục thanh lý TSCĐ – Cách hạch toán thanh lý TSCĐ

Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn làm thủ tục thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao và chưa khấu hao, cách hạch toán thanh lý Tài sản cố định theo Thông tư 200. Theo

Xem thêm

Thuế suất khi thanh lý tài sản cố định và phải xuất hóa đơn

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế? Thuế suất thanh lý tài sản cố định đối với DN kê khai theo pp trực tiếp, khấu trừ …? Bài viết này Kế toán Hà Nội

Xem thêm

Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân – Cách tính khấu hao

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì có được cho vào chi phí hợp lý không? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách xử lý chi phí mua xe

Xem thêm