Tài sản cố định – CCDC

Cách hạch toán khi mua TSCĐ – trích khấu hao TSCĐ

Cách hạch toán khi mua tài sản cố định, cách hạch toán trích khấu tài sản cố định, cách hạch

Xem thêm

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định (Ô tô…) được đưa vào nguyên giá của TSCĐ tính

Xem thêm

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ mua về hạch toán như thế nào, chi phí phân bổ công cụ dụng cụ hạch

Xem thêm

Tải sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao?

Tải sản cố định Không sử dụng có được trích khấu hao? Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao

Xem thêm

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 là Công

Xem thêm

Cách hạch toán – kê khai hóa đơn mua xe ô tô trên 1,6 tỷ

Mua xe ô tô có giá trị trên 1,6 tỷ thì hạch toán như thế nào? Công ty kế toán

Xem thêm

Thủ tục thanh lý TSCĐ – Cách hạch toán thanh lý TSCĐ

Bài viết này Công ty kế toán Hà Nội xin hướng dẫn làm thủ tục thanh lý TSCĐ đã hết

Xem thêm

Thuế suất khi thanh lý tài sản cố định và phải xuất hóa đơn

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế? Thuế suất thanh lý tài sản cố

Xem thêm

Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân – Cách tính khấu hao

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì có được cho

Xem thêm

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức

Xem thêm