Tự học Phần mềm kế toán Misa

Cách khai báo, phân bổ công cụ dụng cụ trong phần mềm MISA

Hướng dẫn cách khai báo, cách tính phân bổ công cụ dụng trong phần mềm kế toán MISA, cách quản

Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm MISA

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm kế toán Misa, cách lập bảng kê hóa đơn

Xem thêm

Cách khai báo nhà đầu tư, cổ đông trên Misa

Hướng dẫn cách khai báo nhà đầu tư, cổ đông trên phần mềm kế toán MISA   – Phân hệ

Xem thêm

Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong MISA

Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong phần mềm kế toán MISA, cách xác định kết quả hoạt động

Xem thêm

Cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA như: Hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua

Xem thêm

Cách nhập hóa đơn bán hàng vào phần mềm MISA

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn bán hàng trên phân hệ bán hàng trong phần mềm kế toán MISA  

Xem thêm

Cách in phiếu nhập kho – xuất kho trong phần mềm MISA

Hướng dẫn cách nhập kho – xuất kho trong phần mềm kế toán MISA, cách in phiếu nhập xuất kho,

Xem thêm