1
Tự học Phần mềm kế toán Misa

Cách hạch toán thuế TNCN trên Misa 2015

Hướng dẫn cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm kế toán Misa 2015, cách hạch toán vào phân hệ tiền lương và tổng hợp trên Misa, cụ thể như sau: – Cách hạch toán thuế TNCN

Xem thêm

Cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm Misa 2015

Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm kế toán Misa 2015, cách hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính hàng quý và số chênh lệch khi quyết toán cuối năm, cụ thể như sau: – Cách hạch

Xem thêm

Tải phần mềm kế toán MISA 2017 miễn phí dùng thử mới nhất

Để thuận tiện cho các bạn kế toán trong việc làm quen và tự học phần mềm kế toán Misa ở nhà công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách tải phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017

Xem thêm

Cách cài đặt phần mềm kế toán MISA 2017

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 chi tiết bằng video, yêu cầu cấu hình tối thiểu để cài phần mềm kế toán Misa 2017. Yêu cầu về hệ thống (cấu hình tối thiểu) để

Xem thêm

Cách tạo dữ liệu kế toán mới trên Misa 2017

Hướng dẫn cách tạo mới dữ liệu kế toán trên Misa 2017 chi tiết qua video. Những lưu ý khi tạo dữ liệu kế toán mới, cách lựa chọn chế độ kế toán theo TT 200 và 133. Hướng dẫn

Xem thêm

Cách khai báo, phân bổ công cụ dụng cụ trong phần mềm MISA

Hướng dẫn cách khai báo, cách tính phân bổ công cụ dụng trong phần mềm kế toán MISA, cách quản lý CCDC trên phần mềm Misa.   Phân hệ Công cụ dụng cụ trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp

Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm MISA

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm kế toán Misa, cách lập bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra trên phần mềm MISA.   Thuế và các khoản phải

Xem thêm

Cách khai báo nhà đầu tư, cổ đông trên Misa

Hướng dẫn cách khai báo nhà đầu tư, cổ đông trên phần mềm kế toán MISA   – Phân hệ cổ đông trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp quản lý được thông tin về các cổ đông hiện hữu

Xem thêm

Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong MISA

Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong phần mềm kế toán MISA, cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh, cách khóa sổ trên phần mềm MISA.   – Phân hệ Tổng hợp trong MISA SME.NET 2012 là

Xem thêm

Cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA như: Hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua dịch vụ, phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp, tờ khai hải quan, Chứng từ chi tiền…   Phân

Xem thêm