1

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayNhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các tờ khai thuế như thế nào. Bài viết này Kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 cụ thể và chi tiết tưng loại tờ khai như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN – TNDN…

 

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

a. DN mới thành lập Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

b. Những DN đang hoạt động:

– Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất ngày 30/1 năm sau)

(Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế)

c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
– Nếu DN có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN
– Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Xem thêm: Cách kê khai thuế môn bài qua mạng


2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2018. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2018.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2017. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2018.
– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– HS quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2017. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2018.

– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thuế GTGT:
Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)
Thuế TNCN:
– DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
– DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Công ty kế toán Hà Nội thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.
– Tháng 1/2018 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN  < 50 triệu. Thì kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 – IV/2018
 
– Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

(Theo Thông tư 156)

Thuế TNDN:
– Từ quý 4/2014 trờ đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tình tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)

 
Để hiểu rõ hơn Công ty kế toán Hà Nội đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:
 

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2018:

 

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T12/2017

Tờ khai Thuế TNCN T12/2017 (nếu có)
 
30/1/2018
 
 
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018
2 20/2/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T1/2018

Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)
3 20/3/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T2/2018

Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)
 
 

31/3/2018
 
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

Báo Cáo Tài Chính năm 2017
(Được gia hạn đến ngày 2/4/2018)
Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

Báo Cáo Tài Chính năm 2017
 
(Được gia hạn đến ngày 2/4/2018)

Xem thêm: Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào
 
4 20/4/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T3/2018

Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)
30/4/2018
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018
5 20/5/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T4/2018

Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)
6 20/6/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T5/2018

Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)
7 20/7/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)
30/7/2018
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018
8 20/8/2108  
Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)
9 20/9/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)
10
 
20/10/2018   Tờ khai Thuế GTGT T9/2018.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)
 
30/10/2018
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018
11 20/11/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T10/2018

Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)
12 20/12/2018  
Tờ khai Thuế GTGT T11/2018

Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)

 

Nếu không may bạn chậm nộp bạn tính số tiền nộp chậm để đi nộp phạt luôn nhé, chi tiết bạn có thể xem: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

 

———————————————-
Kế toán Hà Nội xin chúc các bạn thành công. Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
__________________________________________________

lịch nộp các báo cáo thuế năm 2018


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *