1

Mẫu 07/GTGT Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng theo TT 151

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayThông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151 /2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

 
– Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:

Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý
– Sau khi đủ 12 tháng tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

– Những DN đủ điều kiện và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi Thông báo Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng theo Mẫu 07/GTGT. Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng

              Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……….
 
      Tên người nộp thuế:
Công ty kế toán Thiên Ưng
      Mã số thuế: 0106269568
      Địa chỉ: .173 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội
      Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thực hành
 
      Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở Công ty và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.
 

      Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng …năm
 
      Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
 

      Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Ngày …….tháng …….năm …….
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
Họ và tên:……. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:……. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải về: tại đây


Mẫu 07/GTGT

 
__________________________________________________

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *