1

Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu hàng hóa theo Thông tư 133 và 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S07-DNN (S11-DN), mục đích, Căn cứ và phương pháp ghi Bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hóa.

 
 
1. Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa:
 

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số S07-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản: …
Tháng…. năm….
STT Tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa Số tiền
Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
A B 1 2 3 4
   
 
 
 
 

 
       
Cộng        

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Tải Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 133 S07-DNN word:

TẢI VỀ

 
Tải mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hóa theo Thông tư 200 S11-DN word:

TẢI VỀ

Tải Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật tư hàng hoá Excel theo Thông tư 133 và 200:

Mẫu sổ sách kế toán Excel  

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
lopketoanthue01@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập Bảng tổng hợp chi tiết Vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa:

1. Mục đích:
– Dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 (158) trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

Xem thêm: Mẫu sổ cái Nhật ký chung

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Mỗi tài khoản vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được lập một bảng riêng.
– Bảng này được lập vào cuối tháng, căn cứ vào số liệu dòng cộng trên sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa để lập.

– Cột A: Ghi số thứ tự vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
– Cột B: Ghi tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mỗi thứ ghi 1 dòng).
– Cột 1: Ghi giá trị tồn đầu kỳ (Số liệu dòng tồn đầu kỳ ở cột 7 trên Sổ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).
– Cột 2: Ghi giá trị nhập trong kỳ (Số liệu dòng cộng cột 3 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).
– Cột 3: Giá trị xuất trong kỳ (Lấy số liệu dòng cộng cột 5 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).
– Cột 4: Giá trị tồn cuối kỳ (Lấy số liệu tồn cuối kỳ ở cột 7 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).

Sau khi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. Số liệu trên dòng tổng cộng được đối chiếu với số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái hoặc trên Sổ Cái của các Tài khoản 152, 153, 155 và 156 (158)
         + Số liệu cột 1: Được đối chiếu số dư đầu kỳ.
         + Số liệu cột 2: Được đối chiếu với số phát sinh Nợ.
         + Số liệu cột 3: Đối chiếu với số phát sinh Có.
         + Số liệu cột 4: Đối chiếu với số dư cuối kỳ.

——————————————————————

Xem thêm: Mẫu sổ chi tiết vật tư hàng hóa
 
 
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

 

bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *