1

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayKhi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …

 
Dưới đây Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để các bạn cùng tham khảo.
 

CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——–o0o——– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 003/2017/QĐ-KTTU ——–o0o——–
                 Hà Nội, ngày …… tháng ……. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động
————–

 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾ TOÁN Hà Nội

     – Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     – Căn cứ Hợp đồng lao động số 002/KTTU.
     – Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số 001 của Công ty kế toán Hà Nội, đối với Ông Nguyễn Văn A;
     
– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.
 

QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là kế toán nội bộ thuộc phòng kế toán.

Lý do: Hết thời hạn theo hợp đồng số 002/KTTU ngày …
Kể từ ngày …………….
 
Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của
Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
 
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.
 

Nơi nhận:
– Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
– Công đoàn Công ty;
– Phòng TC & NS;
– P21 (Đăng tin);
– Lưu VP, HS
 
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây


Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Xem thêm: Đơn xin nghỉ việc

 
__________________________________________________


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *