1

Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua – bán theo TT 133 và 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngayHướng dẫn cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S12-DNN (S31-DN), theo dõi việc thanh toán với người bán (người mua) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

1. Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số S12-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
(Dùng cho
TK 131, 331)
Tài khoản:……………………
Đối tượng:……………………
Loại tiền: VNĐ
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thời hạn được chiết khấu Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4 5
      – Số dư đầu kỳ
– Số phát sinh trong kỳ
………..
………..
           
– Cộng số phát sinh
– Số dư cuối kỳ
x
x
x
x
 
x
 
x
x x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

————————————————————–

Tải Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua-người bán theo TT133 S12-DNN word:

TẢI VỀ

 
Tải Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo TT 200 S31-DN word:

TẢI VỀ

Tải Mẫu Sổ chi tiết thanh toán Excel theo Thông tư 133 và 200:

Mẫu sổ sách kế toán Excel

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
lopketoanthue01@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán):

a. Mục đích:
– Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán.
– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hóa đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.
– Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.
– Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.

————————————————————–

Xem thêm: Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 
 
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua bán


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *